Školení Elasticstack

Školení zabývající se instalací a konfigurací centrálního řešení pro sběr a analýzu logů.

3-denní školení
termín dle dohody
SKUPINA (2 - 5 osob) od
36 000 ,-

Kč s DPH / osobu

MÁM ZÁJEM

VE VAŠICH PROSTORÁCH

ONLINE

Cílová skupina

Vývojáři SW
Systémoví administrátoři
Specialisté IT bezpečnosti

Obdržíte

Podrobné materiály v elektronické podobě.
Virtulání image (můžete si vyzkoušet všechny probírané příklady i po kurzu, offline).
Instalační a konfigurační skripty

Průběh kurzu

V kurzu postupujeme dle studijních materiálů. Kurz je především praktický. Tedy vše si společně předvedeme
v praxi.

LOGS WALLPAPER

Popis kurzu

Kurz se věnuje ukládání a analýze logů pomocí Elastic Stack software. Společně si představíme různé možnosti architektur daného ekosystému. Provedeme instalaci a konfiguraci dílčích komponent (Logstash, Kibana, Elasticsearch, Cerebro, Redis, Elastalert, ROR) včetně integrace logů pomocí agentů Beats. Předvedeme si parsování a obohacování událostí. Alerting je samozřejmostí. V Kibaně se podíváme na tvorbu vizualizací a dashboardů. Nebude chybět zabezpečení clusteru, možnosti zabezpečení přenosu událostí (SSL/TLS) a konfiguračních souborů včetně a optimalizace OS.

Obsah kurzu

Témata jsou probírána jak teoreticky tak i prakticky. Tedy vše si vyzkoušíte.

Seznámení s Elastic Stack
 • Komponenty ElasticStack
 • Základní terminologie
 • Práce s clusterem, nody, indexy
 • Architektura a škálování
Instalace a konfigurace
 • Systémového prostředí (Cent OS)
 • ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cerebro
 • Redis
 • Elastalert
 • ReadonlyREST (ROR)
 • X-Pack (komunitní verze)
LOGSTASH
 • Možné vstupy a výstupy
 • Transformace dat
 • Pipelines
 • Parsování dat (Grok Patterns)
 • Efektivnost regulárních výrazů
 • Práce s Redis frontou
 • Integrace Beats logů
 • Monitoring
KIBANA
 • Konfigurace
 • Vyhledávání v datech
 • Vizualizace
 • Dashboardy
 • Testování regulárních výrazů
 • Scripted fields
 • Monitoring
 • Obohacování logů
 • ILM (Index Life Cycle Management)
ELASTICSEARCH
 • Konfigurace JVM
 • Indexy, Shardy, Segmenty
 • Invertovaný index
 • Vyhledávání
 • Konfigurace
 • Správa clusteru
 • ILM (Index Lifecycle Management)
 • Obohacování logů
 • ECS (Elastic Common Schema)
 • Šablony
 • Mapování / Datové typy
 • Práce s aliasy
 • Indexace a reindexace dat
 • Oprava dat
 • Dotazovací jazyky
 • Detekce problémových dat
 • CRUD operace (GET, POST, PUT, DELETE)
 • REST APIs
 • Zálohování
 • Monitoring
 • Routing
 • Hot / Warm / Cold architektura
 • Plánování kapacity
ALERTING
 • Konfigurace
 • Porování dostupných nástrojů
 • Tvorba pravidel
 • Testování pravidel
 • Vyvolání akcí (SNMP traps, webhook, email)

SBĚR DAT
 • Beats (Filebeat, Metricbeat, Auditbeat, Heartbeat, Winlogbeat)
 • Rsyslog
 • Zpracování víceřádkových logů
 • Formátování logů (logback, log4j, log4j2)


Rádi Vám předáme ty nejcennější a praktické zkušenosti přímo z provozu.

mám zájem