ŠKOLENÍ ELASTIC STACK

3-denní

předávání zkušeností z praxe

Studijní materiály

v elektronické podobě!

Školení Elasticstack

Školení zabývající se instalací a konfigurací centrálního řešení pro sběr a analýzu logů.

3-denní školení
termín dle dohody
SKUPINA (2 - 6 osob)
42 000 ,-

Kč s DPH / osobu

MÁM ZÁJEM
INDIVIDÁLNÍ KURZ

 (1 OSOBA)
52 000 ,-

Kč s DPH / osobu

MÁM ZÁJEM

VE VAŠICH PROSTORECH

ONLINE

Cílová skupina

Systémoví administrátoři
Specialisté IT bezpečnosti
Vývojáři SW

Obdržíte

Detailní materiály v elektronické podobě.
Virtulání image (můžete si vyzkoušet všechny probírané příklady i po kurzu, offline).
Instalační a konfigurační skripty.

Průběh kurzu

V kurzu postupujeme dle studijních materiálů. Kurz je především praktický. Tedy vše si společně předvedeme
v praxi.

LOGS WALLPAPER

Popis kurzu

Kurz se věnuje ukládání a analýze logů pomocí Elastic Stack.

- možnosti architektury

- instalace a konfigurace komponent

- integrace logů

- vizualizace dat

- alerting

- zabezpečení přístupu

- optimalizace OS

Obsah kurzu

Témata jsou probírána jak teoreticky tak i prakticky. Tedy vše si vyzkoušíte!

Seznámení s Elastic Stack
 • Komponenty ElasticStack
 • Základní terminologie
 • Práce s clusterem, nody, indexy
 • Architektura a škálování
Instalace a konfigurace
 • Systémového prostředí (Cent OS)
 • ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cerebro
 • Redis
 • Elastalert
 • ReadonlyREST (ROR)
 • X-Pack (komunitní verze)
LOGSTASH
 • Možné vstupy a výstupy
 • Transformace dat
 • Pipelines
 • Parsování dat (Grok Patterns)
 • Efektivnost regulárních výrazů
 • Práce s Redis frontou
 • Integrace Beats logů
 • Monitoring
KIBANA
 • Konfigurace
 • Vyhledávání v datech
 • Vizualizace
 • Dashboardy
 • Testování regulárních výrazů
 • Scripted fields
 • Monitoring
 • Obohacování logů
 • ILM (Index Life Cycle Management)
ELASTICSEARCH
 • Konfigurace JVM
 • Indexy, Shardy, Segmenty
 • Invertovaný index
 • Vyhledávání
 • Konfigurace
 • Správa clusteru
 • ILM (Index Lifecycle Management)
 • Obohacování logů
 • ECS (Elastic Common Schema)
 • Šablony
 • Mapování / Datové typy
 • Práce s aliasy
 • Indexace a reindexace dat
 • Oprava dat
 • Vyhledávání (Query DSL, SQL)
 • Painless Scripting
 • Ingest Pipelines
 • Detekce problémových dat
 • CRUD operace (GET, POST, PUT, DELETE)
 • REST APIs
 • Zálohování
 • Monitoring
 • Routing
 • Hot / Warm / Cold architektura
 • Plánování kapacity
ALERTING
 • Konfigurace
 • Porování dostupných nástrojů
 • Tvorba pravidel
 • Testování pravidel
 • Vyvolání akcí (SNMP traps, webhook, email)

SBĚR DAT
 • Beats (Filebeat, Metricbeat, Auditbeat, Heartbeat, Winlogbeat)
 • Zpracování víceřádkových logů
 • Formátování logů (logback, log4j, log4j2)


Rádi Vám předáme ty nejcennější a praktické zkušenosti přímo z praxe.

mám zájem