doposud jsme podpořili

2

neziskové organizace

28 000 Kč

celkovou částkou

CENTRUM KOSATEC

Podpořili jsme Centrum Kosatec (Českou abilympijskou asociací), které boří bariéry mezi světem hendikepovaných a světem zdravých lidí.

Lidé v tomto centrum organizují nejrůznější akce
a provozují aktivity, které tyto světy propojují. Můžete se  zapojit nebo navštívit jejich kavárnu, pronajmout si sál, vyzkoušet zážitkový seminář nebo využít i jiných služeb
a tím jim také pomoci.

www.centrumkosatec.cz

LOGO KOSATEC

ČMELÁK

Díky neziskové organizaci Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. jsme podpořili přeměnu 650 m2 smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les.

www.cmelak.cz

LOGO CMELAK
FOREST WALLPAPER

DĚLÁME VĚCI, KTERÉ MAJÍ SMYSL

POMOZTE I VY