Dnes se podíváme na to, jak vytvářet obrazy (images) a jak je ručně/automaticky připojovat (mountovat) do souborovému systému. Testováno na CentOS 7 se souborovým systémem xfs.

Vytvoření a připojení obrazu

#vytvoření prázdného image
dd if=/dev/zero of=/images/img-1234 bs=50MB count=1
#vytvoření filesystému na obrazu /images/img-1234
mkfs.xfs /images/img-1234
#přípojení (mount) image
mkdir -p /var/www/img-1234
mount -t xfs -o loop /images/img-1234 /var/www/img-1234
#vytvoření souborů s obsahem a jejich uloží do image
touch /var/www/img-1234/old.file.{1..100}
for i in {1..100} ; do echo "$i" > /var/www/img-1234/old.file/${i} ; done

 

Rozšíření obrazu a překopírování dat

#provedu odmountování
umount /var/www/img-1234
#přemenuji image
mv /images/img-1234 /images/img-1234.to-migration
#starý image namountuji jinam
mkdir /var/www/img-1234.to-migration
mount -t xfs -o loop /images/img-1234.to-migration /var/www/img-1234.to-migration
#vytvořím nový větší image + format + mount
dd if=/dev/zero of=/images/img-1234 bs=120MB count=1
mkfs.xfs /images/img-1234
mkdir -p /var/www/img-1234
mount -t xfs -o loop /images/img-1234 /var/www/img-1234
#překopíruji data ze starého image do nového
rsync -avr /var/www/img-1234.to-migration/* /var/www/img-1234
#kontrola připojených disků
df -h
/dev/loop0        45M 2,6M  42M  6% /var/www/img-1234.to-migration
/dev/loop1        112M 6,0M 106M  6% /var/www/img-1234

 

Automatické připojování obrazů

vim /etc/fstab
#syntaxe
#"cesta k image souboru"   "kam budeme image mountovat"   "typ filesystému" "další volby"
/images/img-50mb   /var/www/img-50     xfs loop    0 0
/images/img-100mb   /var/www/img-100    xfs loop    0 0