ŠKOLENÍ Elastic Stack – Log Management

Školení zabývající se instalací, konfigurací a optimalizací centrálního řešení pro sběr a analýzu logů.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

 • 3 dny
 • 29 000 Kč s DPH / osobu

Popis kurzu

Kurz se věnuje ukládání a analýze logů pomocí Elastic Stack software. Společně projdeme instalaci a konfiguraci dílčích komponent (Logstash, Kibana, Elasticsearch) včetně integrace logů pomocí Beats a Rsyslogu. Předvedeme si parsování a obohacování událostí. V kibaně se podíváme na tvorbu vizualizací a dashboardů. Nebude chybět zabezpečení clusteru, zabezpečení přenosu událostí (SSL/TLS) a doporučená bezpečnostní nastavení v operačním systému CentOS.


Cílová skupina

 • Vývojáři SW
 • Systémoví administrátoři
 • Specialisté IT bezpečnosti

Probíraná témata

 • ukládání a hledání v nestrukturovaných datech
 • návrh architektury logování
 • možnosti škálování
 • instalace, konfigurace (Beats, Rsyslog, Logstash, ElasticSearch, Kibana, Cerebro)
 • tvorba vizualizací, dashboardů
 • parsování dat
 • zabezpečení
 • osvědčené postupy
 • debugging
 • notifikace (ElastAlert)

Průběh kurzu

V kurzu si nejprve objasníme základní terminologii ElasticStacku. Jednotlivé části si předvedeme prakticky, jak instalaci, tak i konfiguraci. Ukážu Vám osvědčené postupy a čemu se raději vyvarovat. Podíváme se na to, jak ladit o odstraňovat vzniklé chyby. Ukážeme si jak vytvářet notifikace pomocí ElastAlert.


Garant kurzu

Václav Šulc

Správě logů se věnuji již několik let. Log Managementem (Elastic Stack) jsem se zabýval ve společnostech: BoxtrapAvast. V současnosti se tomuto tématu věnuji ve společnosti České dráhy Informační systémy, kde pracuji jako Linux IT Administrátor.


Obsah kurzu

Seznámení s ElasticStack

 • Komponenty ElasticStack
 • Základní terminologie
 • Práce s clusterem, nody, indexy
 • Architektura a škálování

Instalace a konfigurace

 • Systémového prostředí (Cent OS)
 • ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cerebro
 • Curator
 • X-Pack, Search Guard, ReadonlyREST

Sběr dat

 • Beats (Filebeat, Winlogbeat, Metricbeat)
 • Rsyslog
 • Možnosti formátu logování v aplikacích

Logstash

 • sběr dat
 • možné konfigurace input, filter, output
 • pipelines
 • grok-patterns, jejich správa, použití a ladění
 • efektivnost regulárních výrazů
 • integrace filebeat a rsyslog zdrojů logů
 • obohacování logů
 • ukládání do elasticsearch DB

Kibana

 • Konfigurace
 • Vyhledávání v datech
 • Vizualizace
 • Dashboardy
 • Testování regulárních výrazů (Grok Debugger)
 • Práce s časovými řadami (Timelion)

Elasticsearch

 • Konfigurace
 • Práce s clusterem, nody, replikami
 • Mapování (datové typy, dynamické vlastnosti, šablony indexů)
 • Indexace a reindexace dat
 • Dotazování se do Elasticsearch DB
 • Detekce neparsovaných událostí a jejich oprava
 • Práce s API (GET, POST, PUT, DELETE)

Monitoring

 • integrace s Nagiosem (SNMP traps)
 • clusteru
 • fronty (redis)

Správa indexů

 • komprese
 • reindexace
 • plánování kapacity
 • konfigurace

Notifikace

 • seznámení s ElastAlert
 • instalace, konfigurace
 • testování pravidel

Prerekvizity

 • základní znalost Linux OS