ŠKOLENÍ Elastic Stack – Log Management

Školení zabývající se instalací, konfigurací a optimalizací centrálního řešení pro sběr a analýzu logů.

 • 3-denní školení
 • Termín dle dohody
 • V prostorách Vaší společnosti

Popis kurzu

Kurz se věnuje ukládání a analýze logů pomocí Elastic Stack software. Společně projdeme instalaci a konfiguraci dílčích komponent (Logstash, Kibana, Elasticsearch) včetně integrace logů pomocí Beats a Rsyslogu. Předvedeme si parsování a obohacování událostí. V kibaně se podíváme na tvorbu vizualizací a dashboardů. Nebude chybět zabezpečení clusteru, zabezpečení přenosu událostí (SSL/TLS) a doporučená bezpečnostní nastavení v operačním systému CentOS.

Cílová skupina

 • Vývojáři SW
 • Systémoví administrátoři
 • Specialisté IT bezpečnosti

Průběh kurzu

Témata jsou probrána teoreticky a po každém tématu následuje LAB, tedy vše si vyzkoušíte prakticky. Součástí virtuálních strojů jsou i skripty a vzorová data. Tedy LABy si můžete provádět i po ukončení kurzu.

Obdržíte

 • studijní materiály v tištěné podobě
 • instalační a konfigurační skripty
 • Virtuální Image (možnost vyzkoušet všechny probírané příklady i po kurzu, offline)

Obsah kurzu

Seznámení s Elastic Stack

 • Komponenty ElasticStack
 • Základní terminologie
 • Práce s clusterem, nody, indexy
 • Architektura a škálování

Instalace a konfigurace

 • Systémového prostředí (Cent OS)
 • ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cerebro
 • Curator
 • ElastAlert
 • X-Pack (komunitní verze)

Seznámení s Elastic Stack

 • Komponenty ElasticStack
 • Základní terminologie
 • Práce s clusterem, nody, indexy
 • Architektura a škálování

Instalace a konfigurace

 • Systémového prostředí (Cent OS)
 • ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cerebro
 • Curator
 • ElastAlert
 • X-Pack (komunitní verze)

Elasticsearch

 • Konfigurace JVM
 • Indexy, Shardy, Segmenty
 • Invertovaný index
 • Vyhledávání
 • Konfigurace
 • Správa clusteru
 • Nody a jejich role
 • Mapování (datové typy, dynamické vlastnosti, šablony indexů)
 • Elastic Common Schema (ECS)
 • Indexace a reindexace dat
 • Oprava dat
 • Query, SQL
 • Detekce neparsovaných událostí a jejich oprava
 • CRUD operace (GET, POST, PUT, DELETE)
 • REST APIs
 • Zálohování (repozitory, snapshoty)

Logstash

 • sběr dat
 • možné konfigurace input, filter, output
 • pipelines
 • grok-patterns, jejich správa, použití a ladění
 • efektivnost regulárních výrazů
 • integrace filebeat a rsyslog zdrojů logů
 • obohacování logů
 • ukládání do elasticsearch DB
 • monitoring

Kibana

 • Konfigurace
 • Vyhledávání v datech
 • Vizualizace
 • Dashboardy
 • Testování regulárních výrazů (Grok Debugger)
 • Scripted fields
 • Monitoring
 • ILM (Index Life Cycle Management)

Správa indexů

 • reindexace
 • rolling index API
 • shrink API
 • ILM
 • plánování kapacity
 • konfigurace
 • hot/warm/cold/delete routing

Notifikace a reporty

 • ElastAlert
 • Sentinl
 • PhantomJS
 • Ukázka alertů: SNMP traps, email, webhooks

Sběr dat

 • Beats (Filebeat, Winlogbeat, Metricbeat, Auditbeat)
 • Rsyslog
 • Možnosti formátu logování v aplikacích

Monitoring

 • Monitoring clusteru
 • Logstash, Elasticsearch, Kibana
 • Redis

Garant kurzu

Václav Šulc (sulc@itles.cz)

Ceník

Jednotlivec
42 000 ,-

Kč s DPH

Nezávazně poptat
Skupina (2 - 5 osob)
34 000 ,-

Kč s DPH / osoba

Nezávazně poptat

Reference

Školení se nám líbilo. Školitel přizpůsobil obsah našim znalostem a potřebám. Praktické procvičování některých příkladů během kurzu hodnotíme také velice kladně. Děkujeme.
Jiří Moravec (Monitoring Specialist), Jana Podrazilová (Developer/Analyst)

Skutečně přínosné školení, přinášející potřebný celkový nadhled i
detailní znalosti jednotlivých komponent. To vše doplněno množstvím
poznámek a rad z praktického nasazení.
Ing. Tomáš Novosad (Vedoucí týmu Realizace a servis)

Elastic Stack – Log Management bylo výborné školení plné užitečných informací. Vše bylo perfektně připraveno na poskytnutých virtuálních OS a ještě doplněno tištěnými materiály, kde byly všechny prováděné kroky nastavení a použítí nástrojů popsány. Školitel měl o všech technologiích dobrý přehled a uměl poradit a doporučit řešení na základě praxe. Závěrečný půl den práce na reálných datech bylo výborné zakončení.
Jiří Kulhánek (Development team leader, Java/C# programmer)

Školenie hodnotíme veľmi pozitívne. Školiteľ nám poskytol množstvo cenných informácií prostredníctvom výkladu, tlačených materiálov a výborne pripraveného virtuálneho prostredia. Pomohlo nám to k lepšiemu pochopeniu Elastic produktov.
Peter Bíró (IT & Services Engineer)

Velice plodné školení pokrývající nejen obecné informace o ELK komponentách, instalaci a administraci jednotlivých částí, ale také detailní rozbor funkčnosti konkrétních součástí, podpořený praktickými příklady, které si každý účastník v průběhu školení sám vyzkouší. Rádi bychom vyzdvihli vlastnoručně vytvořené komplexní studijní materiály v českém jazyce obsahující příklady všech probíraných témat, včetně praktických cvičení. Chválíme také předpřipravené nastavovací skripty, které pomohou v konkrétních případech lépe problematiku pochopit a případně se dají i použít dále ve vlastních implementacích. Kladně hodnotíme operativní přizpůsobení školení našim konkrétním požadavkům reflektující specifické interní potřeby.
Digital Identity and Security team, Czech Republic

Školení bylo pro nás velmi přínosné. Z předaných vědomostí jsme získali pro nás potřebný náhled do problematiky Logmanagementu. Informace nám byly předány srozumitelným způsobem a doplněné o doporučení přímo z praxe. Velkým přínosem školení bylo jeho ukončení základním nasazením přímo u nás. Z nabitých znalostí můžeme dále vycházet a začít Logmanagement používat naplno. Toto školení nám taky ušetřilo spoustu nákladů oproti koupi hotového řešení od nějaké firmy.
Vývojový tým – GOLDBECK Prefabeton s.r.o.