Přejeme Vám pěkný den!

Specializujeme se na

Centrální sběr logů

Postaveném na Elasticstacku

Specializujeme se na Log Management řešení postaveném na Elasticstacku. Nabízíme školenírealizace.

Linux

Specializujeme se na Linuxové technologie a open-source produkty.

Reference ze školení Elastistack

Školení Log Management (Elasticstack) se nám líbilo. Školitel přizpůsobil obsah našim znalostem a potřebám. Praktické procvičování některých příkladů během kurzu hodnotíme také velice kladně. Množství informací by určitě vystačilo i na tří-denní školení. Děkujeme.
Jiří Moravec (Monitoring Specialist), Jana Podrazilová (Developer/Analyst)

Skutečně přínosné školení, přinášející potřebný celkový nadhled i
detailní znalosti jednotlivých komponent. To vše doplněno množstvím
poznámek a rad z praktického nasazení.
Ing. Tomáš Novosad (Vedoucí týmu Realizace a servis)

Elastic Stack – Log Management bylo výborné školení plné užitečných informací. Vše bylo perfektně připraveno na poskytnutých virtuálních OS a ještě doplněno tištěnými materiály, kde byly všechny prováděné kroky nastavení a použítí nástrojů popsány. Školitel měl o všech technologiích dobrý přehled a uměl poradit a doporučit řešení na základě praxe. Závěrečný půl den práce na reálných datech bylo výborné zakončení.
Jiří Kulhánek (Development team leader, Java/C# programmer)

Školenie hodnotíme veľmi pozitívne. Školiteľ nám poskytol množstvo cenných informácií prostredníctvom výkladu, tlačených materiálov a výborne pripraveného virtuálneho prostredia. Pomohlo nám to k lepšiemu pochopeniu Elastic produktov.
Peter Bíró (IT & Services Engineer)

Velice plodné školení pokrývající nejen obecné informace o ELK komponentách, instalaci a administraci jednotlivých částí, ale také detailní rozbor funkčnosti konkrétních součástí, podpořený praktickými příklady, které si každý účastník v průběhu školení sám vyzkouší. Rádi bychom vyzdvihli vlastnoručně vytvořené komplexní studijní materiály v českém jazyce obsahující příklady všech probíraných témat, včetně praktických cvičení. Chválíme také předpřipravené nastavovací skripty, které pomohou v konkrétních případech lépe problematiku pochopit a případně se dají i použít dále ve vlastních implementacích. Kladně hodnotíme operativní přizpůsobení školení našim konkrétním požadavkům reflektující specifické interní potřeby.
Digital Identity and Security team, Czech Republic

Školení bylo pro nás velmi přínosné. Z předaných vědomostí jsme získali pro nás potřebný náhled do problematiky Logmanagementu. Informace nám byly předány srozumitelným způsobem a doplněné o doporučení přímo z praxe. Velkým přínosem školení bylo jeho ukončení základním nasazením přímo u nás. Z nabitých znalostí můžeme dále vycházet a začít Logmanagement používat naplno. Toto školení nám taky ušetřilo spoustu nákladů oproti koupi hotového řešení od nějaké firmy.
Vývojový tým – GOLDBECK Prefabeton s.r.o.